MAKALELER - DEÜ Kafkasya & Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi
MAKALELER

 

A.Semih Güneri - Orta Anadolu Höyükleri 1998 Kayseri Araştırmaları

A.Semih Güneri - Sos Höyük 1987 Güneri Kazıları

A.Semih Güneri - Sos Höyük 1987 Güneri Kazılarının Sagona Eleştirisinin Güneri Eleştirisi

A.Semih Güneri - Geç Karaz Sosyo-Ekonomik Askeri-Politik Etno-Kültürel Yapı Üzerine

A.Semih Güneri - ICEA 2011 Demirci Abstract Book

A.Semih Güneri - D.F. Vinnik, "Kitap Kritik" (O. Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller / Stone Balbals And Statues in Human form in Kırghızistan

A.Semih Güneri - OTAK (Orta Asya'da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları) Projesinin Avrasya Türk Araştırmalarına Katkıları

A.Semih Güneri - Doyumlu (Kars) Kaya Resimleri / Petroglyphs in Doyumlu (Kars)

A.Semih Güneri - Two Stone Stelae from Northeast Turkey", Proceedings of the ICEA 2010 Tire, East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures, 2013

A.Semih Güneri - Three Flange Hilted Bronze Daggers from Konya Karahöyük

A.Semih Güneri - Orta Asya'da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları (OTAK) Projesi: Moğolistan Altay Dağları Bölgesi, 2009-2010-2011 Yılı Çalışmaları

A.Semih Güneri - OTAK (Orta Asya'da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları) Projesinin Avrasya Türk Araştırmalarına Katkıları

A.Semih Güneri - Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia (OTAK)” Project: Works of Mongolian Altai 2009-2010

A.Semih Güneri - New Archaeological Exploration of the Hittite Empire Period in Kayseri

A.Semih Güneri - Excavations at Bulamaç Höyük: Works of 2003-2004 and Researches on the Material Culture of the Late Karaz Period of Eastern Anatolia

A.Semih Güneri - Excavations at Bulamaç Höyük Erzurum: A Preliminary Report of the 2001-2002 Seasons

A.Semih Güneri - OTAK (Orta Asya’da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları) Projesi: 2001-2002 Yılı Güney Sibirya ve Moğolistan Çalışmaları

A.Semih Güneri - Mounds in Central Anatolia 1998: An Archaeological Expedition in Kayseri Region

A.Semih Güneri - On The Problems of the Late Karaz Culture Settlements at Sos Höyük

A.Semih Güneri - Cultural Connection Between Anatolia and Caucasus-Central Asia During the Late Bronze-Early Iron Age in the Light of the 1987 Sos Höyük Excavations and North-eastern Turkey Surveys Carried out Between 1985-1997


© K.A.M 2016