KİTAPLAR - DEÜ Kafkasya & Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi
KİTAPLAR

 

Güneri, A.S. (2008)


Erzurum 1 Son Tunç Erken Demir Çağı Yerleşmeleri / Erzurum Late Bronze Early Irın Ages Settlements, İzmir.

.


.

Proceedings of FICEA 2007 Çeşme (2009)


Birinci Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Tarihöncesi Çağlardan Orta Çağlara Avrasya Kültürleri, FICEA 2007 Çeşme, 26 – 28 Mayıs 2007, Ilıca Hotel, Çeşme, İzmir, Kongre Raporları, Ed. A.S. Güneri, / Proceedings of the First International Congress of Eurasian Archaeology, Eurasian Cultures from the Prehistory to the Middle Ages, FICEA 2007 Çeşme, 26 – 28 May 2007, Ilıca Hotel, Çeşme, Ed. A.S. Güneri, İzmir.

.


.

Proceedings of ICEA 2010 Tire (2010)


Proceedings of the Second International Congress of Eurasian Archaeology, East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures, ICEA 2010 Tire, 1-5 March 2010, Tire, Ed. A.S. Güneri, İzmir.

.


.

Güneri, A.S. (2011)


Orta Asya ve Kafkasya’da Eski Türk Anıtlarının Araştırılması / Researches on the Turkic Monuments of Caucasia and Central Asia, 2010-2011 Çalışmaları Sonuç Raporu / Final Report of the Works of 2010-2011, İzmir.

.


.

Proceedings of ICEA 2011 Demirci (2012)


Proceedings of the Third International Congress of Eurasian Archaeology, Ethno-Cultural History of the Turkic Speaking People of Eurasia, ICEA 2011 Demirci, 22-26 May 2011 Demirci, Ed. A.S. Güneri, İzmir.

.


.

FICEA 2007 Çeşme, Abstracts Book (2009)


Birinci Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Tarihöncesi Çağlardan Orta Çağlara Avrasya Kültürleri, FICEA 2007 Çeşme, 26 – 28 Mayıs 2007, Ilıca Hotel, Çeşme, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, Ed. A.S. Güneri, / Abstracts Book of the First International Congress of Eurasian Archaeology, Eurasian Cultures from the Prehistory to the Middle Ages, FICEA 2007 Çeşme, 26 – 28 May 2007, Ilıca Hotel, Çeşme, Ed. A.S. Güneri, İzmir.

.


.

ICEA 2010 Tire, Abstracts Book (2010)


Abstracts Book of the Second International Congress of Eurasian Archaeology, ICEA 2010 Tire, 1-5 May 2010 Tire, Ed. A.S. Güneri, İzmir.

.


.

ICEA 2011 Demirci, Absrtact Book (2011)


Abstracts Book of the Third International Congress of Eurasian Archaeology, ICEA 2011 Demirci, 22-26 May 2011 Demirci, Ed. A.S. Güneri, İzmir.


© K.A.M 2016