ICEA 2010 TİRE - DEÜ Kafkasya & Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi
ICEA 2010 TİRE

ICEA 2010, Second International Congress of Eurasian Archaeology, East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures

.

Congress President

A. Semih Güneri

Congress General Coordinator

Z. Nurdan Güneri

Congress Secretary

Güneyhan Rüzgar.

PROGRAMME

1 - 5 March 2010, Tire

1 Mart, Pazartesi / 1 March, Monday

Açılış Töreni / Opening Ceremony 10.30 – 12.00

Öğle Yemeği/ Lunch12.00 – 13.00

“Kuftin” Hall

1 Mart, Pazartesi /1 March, Monday

13.00 – 17.30

Başkan/Chair: V. Erlik

.

G. Atayev

“Orta ve Geç Bronz Çağ’da Kuzeydoğu Kafkasya’da Gelişimde Devamlılık ve Yenilikler”

(The Continuity and Innovations in the Development of the North – Eastern Caucasus at the end of the Middle Bronze Age and in the Late Bronze Age)

.

13.00 – 13. 30

B. Acarloo – F. Iravani Ghadim

“Merkezi İran Platosu, Kura - Aras Kültürü Sosyo – Kültürel Etkisinin Yayılım Sahası”

(The Survey of Influence of the Kura – Araxes Culture on the Oranian Central Plateau)

13.30 – 14.00

S. Can

“Van Müzesi Buluntuları Işığında Van Gölü Havzası’nda Erken Dönem Bronz Çağı”

(Early Bronze Age in the Van Lake Basin; Under the Light of the Finds from Van Museum)

14.00 – 14.30

Ara/Coffee Break 14.30 – 15.00

Başkan/Chair: A. Kantoroviç

R. Mogamedov

“Kuzeydoğu Kafkasya, Velikent Kura – Aras Kültürü”

(The Velikent Kura – Araxe Culture in the North – Eastern Caucasus)

15.00 - 15.30

G. Bedianaşvili

“Kura – Aras Seramiklerinin Bazı Özellikleri”

(Some Particularities of Kura - Araxe Ceramic)

15.30 – 16.00

B. Acarloo – F. Iravani Ghadim

“Karaz Kültürünün İskit Çanak Çömlekleri Üzerine Etkisi”

(The Impression of Kura – Araxes Pottery on the Scythian Pottery Tradition )

16.00 – 16.30

B. İbrahimli

“Plovdağ Kurganı ve Orta Bronz Çağı Seramikleri”

(Plovdag Kurgan Tomb of the Middle Bronze Age and their Ceramics)

16. 30 – 17.00

L. Sokolova

“Doğu Anadolu’da Kafkasya Seramik Kültürü İzleri”

(Evidences of Northern Ceramic Traditions in Eastern Anataolia)

17.00 – 17.30

“Koşay” Hall

1 Mart, Pazartesi / 2 March, Monday

13.00 – 16.00

Başkan/Chair: V. Kovalevskaya

A. Moşinskiy

“Digor Kültürü ve Digor – Raça Maden Merkezi”

(Digoria – Racaha Metallurgical Center and Digorian Culture)

13.00 – 13.30

G. Narimanişvili

“III. – II. Bin Yıl Güney Kafkasya ve Orta Doğu Ticari İlişkileri”

(Trading Relations Between South Caucasus and Middle East in III – II Millenium B.C.)

13.30 – 14.00

M. Pogrebova

“Güney Kafkasya’nın Geç Dönem Bronz Çağı’nda Yakındoğu’daki Etkisi”

(A Near Eastern Impetus of the South Caucasian Late Bronz Age)

14.00 – 14.30

Ara/Coffee Break 14.30 – 15.00

Başkan/Chair: N. Museyibli

S. Kullanda

“Bronz Çağlarında Yakın Doğu ve Kafkasya: Dilbilimsel Bakış Açısı”

(The Near East and Caucasus in the Bronze Age: Linguistic Perspective)

15.00 – 15.30

L. Kitova

“Tanrı Kılıcı – Yazılıkaya, Semantik Özellikleri”

(On the Semantics God – Sword Yazılıkaya)

15.30 – 16.00

2 Mart, Salı / 2 March, Tuesday

10.30 – 18.00

Başkan/Chair: M. Pogrebova

V. Kovalevskaya

“Yakın Doğu ve Kafkasya’da M.Ö. III. – II. Milenyum’da Atın Ehlileştirilmesi ve Kullanımı”

(The Domestication and Exploitation of the Horse in III – II Milleniun B.C. in Caucasus and Ner East)

10.30 – 11.00

F. Guliyev

“Kurganların Işığında Azeybaycan’da At Defni”

(Horse Burials Under Kurgans in Azerbaijan)

11.00 – 11. 30

G. Karamian

“İran’ın Batısı’dan, Loristan’dan, Bronz At Defin Gemleri: Kültürel ve Fonksiyonel Anlam ve Önemi”

(Burial Bronze Bit Horses from Lorestan West of Iran: The Cultural and Functional Significance)

11.30 – 12.00

N. Museyibli

“Şamkirçay Kurgan 3”

(Shamkyrchai Kurgan 3)

12.00 – 12.30

Ara/Coffee Break 12.30 – 13.30

Başkan/Chair: H. Simonyan

G. Rüzgâr

“Orhun - Yenisey ve Kafkasya ve Doğu Anadolu Yazıtları’nda Ölüm”

(The Death in the Old Runic Monuments From Orkhun – Yenisei and Transcaucasus – East Anatolia)

13.30 – 14.00

V. Stagentzyeva

“Kafkasya Dolmen ve Bozkırları – Ölü Gömme Adetlerinin Ortak Özellikleri”

(Caucasian Dolmens and the Steppes - Common Fetures of Burial Custom)

14.00 – 14.30

A. Skakov

“Abhazya Demir Çağı Jantuç Defin Töreni”

(Jantuch Burial of the Iron Epoch in Abhazia)

14.30 – 15.00

D. Bjaniya – V. Bjaniya

“Açmardin Dolmenleri”

(Achmardinskie Dolmenı)

15.00 – 15.30

Ara/Coffee Break 15.30 – 16.00

Başkan/Chair: V. Semenov

H. Simonyan

“Orta Bronz Çağı - Erken Dönem – Ermenistan Kraliyet Mezarları: M.Ö. III. Bin Yıl II. Yarısı”

(Royal Tombs of the Early Period of the Middle Bronz Age in Armenia - II half of the III Millenium BC)

16.00 – 16.30

M. Hüseyinov

“Batı Azerbaycan Menteş Tepe Kurganı Işığında, III. Yeni Bin Yıl Yer altı Mezarı”

(A New Third Millenium Vault Under Kurgan at Mentesh Tepe in Western Azerbaijan)

16.30 – 17.00

A. Kantoroviç

“Stavropol Bölgesi, Maykop Kültürü Asilzade Mezarı Keşfi”

(The Discovery of the Maykop Culture Tomb of a Nobelman in the Stavropol Region)

17.00 – 17.30

V. Erlih

“Bronz Çağı Definleri Kronolojik Sırası, Kurgan – 2/Uaşkitu – I Defin kompleksi”

(Chronolagical Levels of the Bronz Age Burials in Kurgan 2 of the Uashkitu – I Burial Complex)

17.30 – 18.00

3 Mart, Çarşamba/3 March, Wednesday

10.30 – 18.00

Başkan/Chair: O. Sovyetova

Ye. Devlet – M. Devlet

“ Eski Doğu Resimlerrinde Törensel Kadın Kıyafetleri: Orta Asya’daki Benzerleri ”

(Ancient Eastern Images of Woman in Ritual Attire: Central Asian Counterparts)

10.30 – 11.00

S. Kuehn

“Baktirya – Margiana Bölgesinde Yılan – Ejder İkonografisine Doğru”

(Towards the Serpent – Dragon Iconography in the Bactria – Margiana Archeological Complex)

11.00 – 11.30

V. Semenov

“Avrasya Bağlamında Eski Frigya’da Hayvan Üslubu ”

(Animal Style of Ancient Phyrigia in the Eurasian Context)

11.30 – 12.00

M. Kilunovskaya

“Metropolitan Müzesi’nden Hayvan Üsluplu Hitit Kadehi”

(Hitite’s Animal Rython From Metropolitan Museum)

12.00 – 12.30

Ara/Coffee Break 12.30 – 13.30

Başkan/Chair: Ye. Devlet

M. Farayova

“Azerbaycan Kaya Sanatı: Bronz Çağı Kültürü”

(Bronz Age Culture in Rock Art of Azerbaijan)

13.30 – 14.00

O. Sovyetova

“Taş Sanatı’nda ‘Binek Hayvanlı Tanrı’ Teması”

(Theme of ‘A God on an Animal’ in Rock Art)

14.00 – 14.30

I. Chavleşvili - G. Tamaişvili – N. Inaişvili – M. Giorgadze

“Kolhis Toplumunun Eski İnançları (Boğa Kültü)” (On The Ancient Beliefs of the Colchis Population (Bull Worship)

14.30 – 15.00

V. Liçeli – G. Rcheuşvili

“Sunaklar Kenti: Bronz Çağı Son Dönemi”

(City of Altars: Last Stage of Bronz Age)

15.00 – 15.30

Ara/Coffee Break 15.30 – 16.00

Başkan/Chair: B.İbrahimli

E. Trapş

“Abhazya Arkeolojisinin Gelişimi”

(Razvitie Arxiologii v Abhazii)

16.00 – 16.30

A. Gabelya

“Abhazya Kolhis Yerleşim Yeri Kültürü’nün Ait Olduğu Çağ ve Kronolojisi Meselesi”

(K voprosu ob otnocitelnoy periodizatsii poselenii Kolhidskoy kulturı b Abhazii i problema ih hronologii)

16.30 – 17.00

M. Khalvaşi – N. Khakhutaişvili

“Güneybatı Gürcistan Yerleşim Yeri Özellikleri”

(Types of Settlements in Southwestern Georgia’s Coast)

17.00 – 17.30

M. Gaciyev

“Dağıstan Sahili, Tavlar Göl Tümsekleri Orta Bronz Çağı”

(Taular – ghol Barrows of Middle Bronz Age in Seaside Daghesan)

17.30 – 18.00

4 Mart, Perşembe / 4 March, Thursday

10.30 – 18.00

Başkan/Chair: A. Skakov

A. Şislov – A. Kolpakova

“Kuzayebatı Karadeniz Natukhayevskaya yakınları Maykop Külütürü Yerleşimi”

(A Settlement of the Maykop Culture Near Natukhayevskaya, the Black Sea Region of the Nortwestern.)

10.30 – 11.00

V. Erlih

“Adıge Maykop Kültürü Yeni Yerleşim Yeri”

(New Settelments of the Maykop Culture in Adyge)

11.00 – 11.30

O. Brileva

“Geç Bronz Çağı Kafkasya İnsan Biçimli Heykelcikleri”

(Anthropomorphic Sculpture of the Caucasus in the Late Bronze Age)

11.30 – 12.00

V. Bahşaliyev

“Ovçular Tepesi Yerleşimi Arkeoloji Kazıları”

(Archeological Excavations in the Settlement of Ovçular Tepesi)

12.00 – 12.30

Ara/Coffee Break 12.30 – 13.30

Başkan/Chair: V. Bahşaliyev

S. Güneri

“Doğu Anadolu Erken Demir Çağı Stelleri ”

(Early Iron Age Stone Stelae from East Anatolia)

13.30 – 14.00

S. Güneri

“ Bulamaç Höyük ve Sos Höyük Kazıları Işığında Doğu Anadolu ‘Geç Karaz Kültürü’ Sorunu”

(On the Problems of the “Late Karaz Culture ” period of East Anatolia; In the lıght of Bulamaç Höyük and Sos Höyük Excavation)

14.00 – 14.30

K. Taşbayeva

“Kırgızistan Bronz Çağ Antik Tarım Kültürü’nün Kimliği Sorunu ”

(The Problem of the Idendification of Early Forms of Ancient Farming Culture of the Bronz Age in Kyrgyzstan)

14.30 – 15.00

D. Kamberi

“Tarım Havzası Bronz Çağı Arkeolojisi ”

(Archeology of Tarim Bronz Age Culture)

15.00 – 15.30

Ara/Coffee Break 15.30 – 16.00

Başkan: A. Gabelya

A. Bakry

“Bronz Çağı, Anadolu – Balkan İlişkileri”

(Anatolian Relations with the Balkans During the Bronz Age)

16.00 – 16.30

D. Gergova

“Bronz Çağı Sonları, Demir Çağı Başları Trakya ve Kafkasya”

(Thrace and Caucasus in the end of the Bronze Age and the Beginning of The Iron Age)

16.30 – 17.00

K. Leştakov

“Balkan Saçayaklarının Kökeni Üzerine: Anadolu ile Uzak Bağlantılar”

(On the Origin of Balkan Andirons: Long – Distance Anatolian Connections)

17.00 – 17.30

E. Kuzmina

“Hint – İran Anavatanı: Anadolu ya da Kuzey Kafkasya veya Kuzey Kıpçak Bozkırı?”

(The Motherland of the Indo – Iranians: Anatolian or North –Caucasian or North Pontic Steppes?)

17.30 – 18.00

ÖZEL KARS ANI SUNUMU

SPECIAL KARS ANI PRESENTATION

Y. Çoruhlu

“Yeni Dönem Kars Anı Kazıları 2007 – 2008 Yılı Çalışmaları”

(2007 – 2008 Years Works of New Period Kars Anı Excavations)

4 Mart, Perşembe/ 4 March, Thursday 20.00 - …

ICEA© 2010 Celebration Night

5 Mart, Cuma / 5 March, Friday

Tour in Tire and it’s environs

6 Mart, Cumartesi / 6 March, Saturday

Güle Güle...

Excursion Tire to Istanbul Atatürk Airport

(to be organized according to general demand)


© K.A.M 2016