ÇALIŞMALAR - DEÜ Kafkasya & Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi
ÇALIŞMALAR

 

♦ Dokuz Eylül University, KAM – TÜBİTAK / DPT Project Nr: 101K066, "Eurasian Bronze Age Mining Industries and its Influences on East Anatolian Bronze Age Cultures" (2002-2003) COMPLETED.

.

♦ Dokuz Eylül University, KAM - TÜBİTAK / DPT – Türk Tarih Kurumu Project Nr: 100K024, "Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia" (2001-2004) COMPLETED.

.

♦ Dokuz Eylül University, KAM – Researches at the Konya Archaeological Museum (2007 - 2011) COMPLETED.

.

♦ Dokuz Eylül University, KAM – Archaeological Survey in Izmir (2007 - 2010) COMPLETED.

.

♦ Dokuz Eylül University, KAM / Researches on the Old Turkic Archaeological Remains in Central Eurasia and Caucasus, Project Nr: 2009KB SOS 06 2009 88, (2009 - 2010) COMPLETED.

.

♦ Dokuz Eylül University, KAM / Archaeological Excavations on the Old Turkic Kurgans of Altai Mountain, Project Nr: 2011 KB SOS 05 2011 87 (works of 2011 season) (2011 - 2015) COMPLETED.

.

♦ Dokuz Eylül Üniversitesi, KAM / Altay Dağları (Sincan Uygur) Bölgesindeki Türk Anıtları Üzerinde Arkeolojik Çalışmalar, Proje No: 2011 KB SOS 05 2011 87 (works of 2012 season).

.

♦ Dokuz Eylul University, KAM / Archaeological Excavations on the Old Turkic Kurgans of Central Mongolia, Project Nr: 2013 KB SOS 04 2013 40 (2013 - 2015).

.

♦ Tonyukuk Monuments: Works of 2013 (Surveys).

.

♦ Tonyukuk Monuments: Works of 2014 (Surveys, Excavations and Site Management).

.


© K.A.M 2016